Kontakt

  • Jan Přichystal
  • (jan.prichystal at mendelu.cz)
  • Ústav informatiky
  • Provozně ekonomická fakulta
  • Mendelova univerzita v Brně
  • Zemědělská 1, Brno 613 00